Beslissing Grondwettelijk Hof i.vm. zonnepanelen

Op 14 januari 2021 komt het grondwettelijk hof met een uitspraak over de (Vlaamse) zonnepanelen. In dit artikel zullen we even de feiten uiteenzetten over wat er is beslist, wat de gevolgen zijn van dit arrest en wat de Vlaamse Overheid hieraan wil doen.

In het oude systeem (voor de uitspraak van het Hof) hadden eigenaars van zonnepanelen nog 15 jaar lang het systeem van de terugdraaiende teller. Dit systeem is een vorm van subsidie. Heel concreet loop de tellerop wanneer je meer energie verbruikt dan produceert en draait de teller terug wanneer je meer energie produceert dan verbruikt. Dit is dus een heel voordelige manier om elektriciteit te verbruiken. Deze beslissing werd 2 jaar geleden genomen door de Vlaamse Regering.

 De VREG (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) was degene die tegen de verlenging was (van 15 jaar), en stapte dan ook met enkele andere instellingen en particulieren naar het grondwettelijk hof. Dit om 2 concrete redenen:

  1. de verlenging van 15 jaar zou het effect van de nieuwe digitale meter, ervoor zorgen dat mensen met zonnepanelen hun stroom meer zouden verbruiken op het moment dat ze het opwekken, tenietdoen.
  2. de beslissing werd genomen door de Vlaamse Overheid terwijl het de bevoegdheid is van de VREG om de tarieven te bepalen.  

De verlenging van 15 jaar van de terugdraaiende teller werd dus vernietigd door het grondwettelijk hof op basis van deze 2 redenen.

Wat zijn nu de gevolgen van deze beslissing?

Als je al een digitale teller hebt, heb je geen recht meer op de terugdraaiende teller vanaf de dag dat het arrest van het grondwettelijk hof wordt gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Voor mensen die nog een analoge meter of een klassieke meter hebben, zullen geen gevolgen ondervinden van de uitspraak van het Grondwettelijk hof tot dat hun meter vervangen wordt in een digitale meter. Het vervangen en plaatsen van de digitale meters zal lopen van april 2021 tot 1 juli 2029. Het plaatsen van de meters vangt echter pas aan in april 2021 omdat tegen dan de financiële compensatieregeling in de regelgeving opgenomen zal zijn.

Van zodra je een digitale meter hebt, val je onder het capaciteitstarief in plaats van het prosumententarief. In het capaciteitstarief betaal je dus de netkosten op basis van je werkelijke afname van het elektriciteitsnet. Het is dan dus het voordeligst om stroom te verbruiken wanneer de zon schijnt.

Eigenaars die recent nog zonnepanelen geplaatst hebben dus geen terugdraaiende teller en hebben bovendien ook geen recht op een subsidie voor de plaatsing van de zonnepanelen.

Wat doet de Vlaamse overheid hieraan?

De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een compensatieregeling voor de eigenaars van zonnepanelen die door de beslissing van het Hof, het verdwijnen van de terugtellende meter, worden beïnvloed.

Verder wordt nog gewerkt aan wat men noemt “een teruglevercontract”. Dit is een contract met je energieleverancier dat toestaat dat je de elektriciteit die je teveel hebt opgewekt, teruggeeft aan de leverancier. De energieleverancier kan vrij bepalen tegen welke waarde hij de stroom wil opkopen. Dit kan enkel voor eigenaars die overstapten op een digitale meter.

Bronnen:

  • https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-005n-info.pdf
  • https://www.fluvius.be/nl/thema
  • https://www.vrt.be/vrtnws
  • https://www.vlaanderen.be