Huis kopen kan straks ook via e-mail en sms

Een akkoord via e-mail is binnenkort een rechtsgeldig bewijs voor de aankoop van een woning. Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo legt deze week daarvoor een wetsontwerp op tafel.


'Het is belangrijk dat mensen die een akkoord bereiken over de prijs, onmiddellijk zekerheid hebben, ook als dat per e-mail gebeurt', stelt De Croo. Ook een akkoord via andere digitale kanalen, zoals een sms of Facebook-bericht, geldt als bewijs.

Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde vorig jaar dat een deal via e-mail over de prijs van een huis of appartement geen enkele juridische waarde heeft. Nochtans is dat onder makelaars al langer een gangbare praktijk. De rechtbank baseerde zich op een wet op de elektronische handel uit 2003, waar destijds een uitzondering werd gemaakt voor onroerende goederen. Een verkeerde interpretatie van de wet leidde ertoe dat een verkoop van vastgoed volgens de rechter niet via elektronische weg kon gesloten worden.


Het wetsontwerp van De Croo neemt alle obstakels nu weg. Ook speciale contracten - zoals vastgoed - zullen wel degelijk via elektronische weg kunnen worden gesloten. Een rechter zal dus niet meer kunnen oordelen dat een verkoop van vastgoed niet via e-mail tot stand kan komen en dus ook een e-mail niet meer kunnen weigeren als bewijs.


"De wetgeving moet zich aanpassen aan het digitale tijdperk", zegt De Croo. "Het is belangrijk dat mensen die een akkoord bereiken over de prijs onmiddellijk zekerheid hebben, ook als dat per e-mail gebeurt. Met deze wetsaanpassing nemen we elke onduidelijkheid weg."  

Bron: Belga