Huurkoop versus Rent-To-Buy

De prijzen op de huizenmarkt blijven stijgen en het wordt steeds moeilijker om een woonkrediet te krijgen bij de banken. Zo lijkt het haast onmogelijk om een huis te kunnen kopen als je geen groot bedrag gespaard hebt. Dit is het echter niet, er zijn gelukkig enkele mogelijkheden waardoor het makkelijker is om een woning te kopen ook als je niet genoeg kapitaal hebt. Een mogelijke oplossing kan een huurkoop of een huurcontract met een aankoopoptie zijn. Hieronder worden deze mogelijkheden kort uiteengezet.

Huurkoop

Wanneer men een woning wil kopen zonder heel het bedrag in één keer te moeten betalen, is huurkoop een mogelijkheid.

Huurkoop is een koopcontract met een uitgestelde eigendomsoverdracht. De maandelijkse afbetalingen, worden gezien als de aankoopprijs in schijven. Er is sprake van huur, tot de laatste betaling is voldaan. Na deze laatste betaling gebeurt de eigenlijke eigendomsoverdracht en komt de koop tot stand. De huurkoper en de huurverkoper moeten voor de aanvang van de huur overeenkomen wat de finale prijs van het eigendom is en over welke termijn deze betaald moet zijn. Ook de rechten en verplichtingen van beide partijen moeten bepaald worden.

Er bestaat geen concrete wetgeving over de huurkoop, daarom is het aan de partijen om de overeenkomst zo goed mogelijke op te stellen. Om discussie te vermijden, worden er 2 bijzondere clausules opgenomen in het contract. Ten eerste garandeert een opschortende voorwaarde ervoor dat de huurkoper enkel eigenaar wordt wanneer de maandelijkse betalingen worden voldaan. Bovendien bepaalt een ontbindende voorwaarde dat de huurverkoper eigenaar zal blijven van het eigendom wanneer blijkt dat de huurkoper zich niet aan de afspraken houdt.

Opgelet!

Aan de huurkoop zijn echter nog wel enkele risico’s verbonden. In het begin van de overeenkomst wordt er al een koopcontract opgesteld, hierdoor kan dit niet zomaar ontbonden worden wanneer men de woning op het einde van de termijn toch niet wil of kan kopen. Doordat de koopovereenkomst al gemaakt wordt, is er ook een verplichting om registratierechten te betalen, deze kan je ook niet zomaar terugvorderen als de eigendomsoverdracht toch niet zou doorgaan.

Huurcontract met koopoptie

Een tweede oplossing voor dit probleem is door middel van een aankoopoptie. Dit wordt ook wel een RTB of een rent-to-buy genoemd. Er zal een huurcontract gesloten worden en tegelijkertijd een aankoopoptie. Concreet wil dit zeggen dat de vooraf betaalde huurgelden, dienen als een voorschot op de aankoop van de woning. Zo kan je dus sparen voor je woning terwijl je er woont.

Deze mogelijkheid is perfect voor mensen die een woning willen aankopen maar nog niet genoeg gespaard hebben. Er wordt op voorhand een bepaalde prijs en termijn afgesproken. Wanneer de afgesproken periode voorbij is, moet je aangeven dat je de woning wil aankopen aan de prijs die vooraf is overeengekomen, verminderd met de reeds betaalde huurgelden. Een groot voordeel is dat de prijs niet aangepast wordt aan de huidige markt, zo ben je op voorhand zeker wat je moet betalen!

Het voornaamste verschil tussen een RTB en een huurkoop is dat bij de huurkoop de eigendom overgaat wanneer het volledige aankoopbedrag is betaald in de schijven. Bij de RTB is het dat de huurgelden die betaald zijn, dienen als voorschot op de woning. Het resterende bedrag zal nog betaald moeten worden wanneer je beslist dat je de woning effectief wil aankopen.

Risico’s

De risico’s bij de rent-to-buy optie zijn veel beperkter als bij de huurkoop. Bij de RTB heb je nog de mogelijkheid om de woning niet aan te kopen, dan heb je dus gewoon de woning voor die bepaalde periode gehuurd. Omdat er in het begin nog geen koopovereenkomst wordt opgesteld, zijn de risico’s van de huurkoop dus niet van toepassing.

 

Bronnen: