Kosten vermijden bij een huuropzeg

Een woning huren is voor verschillende mensen het beste antwoord op hun woonwensen. In de loop der jaren veranderen een aantal factoren, en de huurwoning is niet langer de beste oplossing. Het huurcontract wordt dus opgezegd, en dan kan je als huurder best op voorhand weten waar je aan toe bent. We gaan hier uit van een standaard 9 jarig huurcontract.

Als huurder kan je het huurcontract sowieso op elk moment opzeggen, zonder enige motivering. Je moet wel een opzegtermijn van 3 maanden respecteren, deze gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de verhuurder de opzegbrief aankrijgt.

Woon je minder dan 3 jaar in de huurwoning, dan moet je als huurder een opzeggingsvergoeding betalen. Dit is het equivalent van 1, 2 of 3 maanden huishuur, naargelang de huurovereenkomst stopt gedurende respectievelijk het derde, tweede of eerste jaar.


Wat kan je dus doen om kosten te vermijden?

Uitrekenen hoe lang je al huurt is de boodschap. Misschien kan je een opzeggingsvergoeding uitsparen door nog even te wachten met je opzeg. Het is namelijk de einddatum van de opzegtermijn die geldt, niet de begindatum.
Voorbeeld: Als je huurcontract is ingegaan op 1 november 2015 en je doet je opzeg op 20 augustus 2018, dan wordt 30 november als referentie genomen en zit je in jaar vier i.p.v. jaar 3.

Sommige verhuurders laten de opzegvergoeding vallen, wanneer je nieuwe huurders vindt. Zo creƫer je een win-win situatie: de verhuurder verliest geen inkomsten, en jij hoeft geen opzeg te betalen. Hierover maak je bestop voorhand afspraken met je verhuurder.

Conclusie: het loont echt de moeite om even stil te staan bij je huuropzeg, vooraleer je de opzegbrief verstuurt.