Op mijn dak liggen zonnepanelen, wat gebeurt hiermee bij de verkoop van mijn woning?

Het antwoord op deze vraag is niet eensluidend. Men kan voor twee mogelijkheden opteren:

De installatie verhuist mee 

De verkoper kan er voor kiezen om de volledige installatie (inclusief certificaten) mee te verhuizen. Deze verplaatsing van de installatie kost al snel zo’n 2.500 EUR tot 3.000 EUR, maar de eigenaar behoudt dan wel de groenestroomcertificaten voor de resterende duurtijd.

Als een bestaande installatie zonnepanelen van adres verandert, dan moet dit gemeld worden aan uw (nieuwe) netbeheerder. U kunt dit tegelijk doorgeven met de verandering van eigenaar indien van toepassing. Aangezien u de installatie opnieuw plaatst op een ander adres, is ook een nieuwe AREI-keuring nodig.

De toekenning van groenestroomcertificaten blijft bij verandering van eigenaar of van adres van de installatie onveranderd doorgaan. De termijn waarin u groenestroomcertificaten ontvangt, gaat in bij de eerste indienstname van de installatie en blijft dus gewoon doorlopen wanneer een installatie van eigenaar of van adres verandert. De installatie verkopen of verhuizen verandert niets aan de minimumprijs die van toepassing is voor een groenestroomcertificaat.

U geeft bij verandering eigenaar aan uw netbeheerder de meterstand door vanaf dewelke de eigendom van de zonnepanelen wordt overgedragen. Het eerstvolgende groenestroomcertificaat dat wordt toegekend na die meterstand, wordt uitbetaald op het nieuwe rekeningnummer. Het is niet mogelijk om een deel van een certificaat uit te betalen. De overdracht van een eventueel saldo kunt u het best onder elkaar regelen.

Bij verhuis moet de  volledige installatie verhuisd worden (zowel panelen, omvormers en de groenestroommeter). Indien slechts één of enkele componenten verhuisd worden naar een nieuw adres, verliezen beide delen het recht op groenestroomcertificaten omdat de oorspronkelijke installatie ontmanteld is en dus niet meer bestaat.
U verliest het recht op groenestroomcertificaten als u een bestaande installatie, die recht heeft op groenestroomcertificaten, verhuist naar een nieuwe woning om te voldoen aan de EPB-eisen en de installatie laat opnemen in de EPB-aangifte. Als u toch aanspraak wil maken op de certificaten mag u de zonnepanelen niet opnemen in de EPB-aangifte en moeten zij de originele goedkeuring hebben gekregen voor 14 juni 2015. De woning of het gebouw moet dan uiteraard zonder de zonnepanelen ook voldoen aan de opgelegde EPB-eisen. Voor meer info over de opname van zonnepanelen in de EPB-aangifte, kunt u bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) terecht.

 

De installatie blijft

De verkoper kan evenwel ervoor opteren om de volledige installatie te laten staan in geval van verkoop. Hij kan hiervoor eventueel een meerwaarde aanrekenen. De precieze en actuele waarde van de zonnepanelen zal afhankelijk zijn van de ouderdom, het rendement, de helling van het dak, enz. 

Naast de zonnepanelen zelf, zullen ook de groenestroomcertificaten en bijhorende subsidies overgaan op de nieuwe eigenaar.

De nieuwe eigenaar moet natuurlijk wel akkoord gaan om de zonnepanelen over te nemen. Het overnemen van zonnepanelen heeft naast financiële gevolgen ook esthetische gevolgen. Het uitzicht van de woning zal immers ingrijpend veranderen. Natuurlijk mag het grote voordeel voor de nieuwe eigenaar, namelijk een lagere energiefactuur, niet vergeten worden.

Bij de authentieke akte, wanneer de zonnepanelen van eigenaar veranderen, moeten de oude en nieuwe eigenaar samen een formulier invullen, ondertekenen en per post bezorgen aan de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (of kortweg de VREG). De nieuwe eigenaar zal dan een eigen inlog en wachtwoord ontvangen waarmee hij zijn certificaten kan aanvragen. Deze certificaten zullen zowel qua bedrag als termijn op dezelfde manier blijven doorlopen.

Let op dat wanneer de zonnepanelen niet zonder het veroorzaken van schade los gemaakt kunnen worden van het dak van de woning, zij als onroerende goederen door incorporatie moeten worden beschouwd, zodat de waarde ervan bij de verkoop mee in rekening zal worden gebracht bij het bepalen van de verkooprechten (voorheen registratierechten).

Bij het nemen van de meest voordelige beslissing komt dus toch wat rekenwerk kijken, maar het is zeker de moeite waard om hier aandachtig bij stil te staan!

 

 

Bron: https://www.vlaanderen.be