Renovatieplicht

Vanaf 1 januari 2023 moeten nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen in Vlaanderen (dat zijn woongebouwen met een EPC-label E of F) hun aangekochte woning binnen de 5 jaar na aankoop grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Wat betekent dat precies?

Hoe weet je of je woning energiezuinig is?

Het energieprestatiecertificaat (EPC) duid aan hoe zuinig jou woning is. Dit moet. aanwezig zijn bij een verkoop en sinds 1 januari 2022 moet je bij een verkoop in het bezit zijn van een ‘vernieuwd’ EPC. Dat is een EPC die naast een energiescore, ook labels meegeeft en aanbevelingen bevat. Op die manier weten eigenaars welke werken prioritair zijn.

Financiële steunmaatregelen om je te helpen

Energetisch renoveren kost geld. Daarom voorziet de overheid een aantal interessante financiële duwtjes.

1. Het renteloos renovatiekrediet:

Wie een woning koopt met een slechte energieprestatie met de bedoeling om de energieprestatie binnen de vijf jaar aanzienlijk te verbeteren, kan genieten van een renteloos renovatiekrediet. Die renteloze lening kan je afsluiten op hetzelfde moment dat je je hypothecair krediet in orde brengt. Op zich betaal je wel een rente, maar je krijgt de rente automatisch een keer per jaar terug van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het gaat dus eigenlijk om ‘rentesubsidie’.

2. Energielening +:

Erf je of verkrijg je een woning via een schenking? Dan kan je mogelijk genieten van de Energielening+ als het gaat om een energieverslindende woning die je energiezuinig wil maken. Je kan zo’n energielening afsluiten bij het energiehuis voor een maximaal bedrag van 60.000 euro. Bij zo’n lening wordt er niet gewerkt met een rentesubsidie, de lening wordt automatisch renteloos toegekend.

3. 0%-energielening:

De huidige 0%-energieleningkan je aanvragen bij een energiehuis in de buurt. Deze wordt bijgestuurd: het leenbedrag wordt verhoogd van 15.000 euro naar 50.000 euro, de looptijd wordt verlengd van 10 jaar naar 25 jaar.

4. Verschillende premies:

In de loop van 2022 wordt het premiesysteem hervormd. Bepaalde premies voor renovatie en energiebesparende investeringen en de renovatiepremie worden samengevoegd in Mijn VerbouwPremie. Particulieren en bedrijven kunnen hun premies van Fluvius voor isolatie en hernieuwbare energie via één loket aanvragen.

5. het betalen van kooprecht bij een aankoop

Bij de aankoop van de enige eigen woning is vanaf 1 januari 2022 3 procent (voorheen 6 procent) registratiebelasting verschuldigd.

Bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop en herbouw van deze woning betaalt u nog maar 1 procent (voorheen 5 procent) registratiebelasting.

Wanneer is er sprake van de IER?

 

Het moet gaan over een renovatie waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren ( instalaties voor verwarming, koeling, warm water,…)

Volledig vervangen worden én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving geïsoleerd worden. Voor meer informatie, zie www.vlaanderen.be/ingrijpende-energetische-renovatie.

Sanctie

Wanneer na 5 jaar geen nieuw EPC is opgemaakt waaruit blijkt dat de woning aan de minimale energieprestatie-eis beantwoordt, zal het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) een administratieve geldboete (kunnen) opleggen van 500 euro tot en met 200.000 euro.

Het VEKA legt ook een nieuwe termijn vast waarbinnen de verplichting alsnog moet worden nageleefd. Bij gebreke daaraan wordt opnieuw een geldboete opgelegd, alsook wederom een nieuwe termijn. En zo tot wanneer de woning voldoet.

VEKA gaat overigens in haar berekeningen uit van een gemiddelde boete van 5.000 euro. De handhaving verloopt via de EPC-databank op quasi geautomatiseerde wijze. Bij een raming van 5% van de verkopen waarbij de koper in gebreke blijft, mag VEKA rekenen op een jaarlijkse opbrengst van 10 miljoen euro.

Bronnen:

www.vlaanderen.be
www.notaris.be
www.tipsenadvies.be