Verplicht asbestattest goedgekeurd in Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement heeft het ontwerpdecreet rond Milieubeleid goedgekeurd, dat tot een versnelde asbestafbouw moet leiden. Bij de verkoop van een gebouw wordt een asbestattest verplicht.

Gebouwen en infrastructuur in Vlaanderen bevatten naar schatting nog ruim 2 miljoen ton asbest. Onder meer in scholen, vaak gebouwd in de jaren zeventig en tachtig, is asbest nog echt een probleem. In 70 tot 90 procent van de gebouwen van voor 2001 zit minstens één asbesttoepassing, zoals leien of gevelbekleding.

Het nieuwe decreet maakt een asbestinventaris verplicht bij de overdracht van elk gebouw van voor 2001. Dat resulteert in een attest dat deel gaat uitmaken van de notariële akte.

"Zo zal elke koper weten of er asbest in het gebouw aanwezig is en kunnen indien nodig maatregelen genomen worden”, zegt minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V). De concrete uitvoering van het decreet moet nog in uitvoeringsbesluiten van de regering worden gegoten. Van den Heuvel verwacht dat nog dit jaar de eerste attesten kunnen worden afgeleverd.

 

Bron: Belga