Voortaan max. 13.000 euro verkooprecht meeneembaar

Meeneembaarheid is in de volksmond beter bekend als “het fiscaal rugzakje”. Hiermee wordt bedoeld dat een eigenaar het vroeger betaalde verkooprecht (of registratierechten) kan aftrekken op de te betalen registratierechten van de nieuwe aankoop. Registratierechten zijn persoonlijke rechten, dit wil zeggen dat het gaat om de rechten per koper, per verrichting. Er wordt nagegaan welke registratierechten bij een eerdere koop wettelijk gedragen zijn, het gaat dus niet altijd om het bedrag dat effectief is betaald door de koper.

Voorwaarden


Om hiervoor in aanmerking te komen zijn er uiteraard wel enkele vereisten:

  • De aankoop moet gebeuren door 1 of meer natuurlijke personen (het mag dus geen vennootschap zijn die de woning aankoopt)
  • De aankoop moet ook zuiver zijn (het mag dus niet gaan om over bijvoorbeeld ruil). Ook de oude verkoop moet zuiver gebeurd zijn.
  • De nieuwe en de oude woning moeten allebei gediend hebben als hoofdverblijfplaats
  • Beide goederen moeten in Vlaanderen gelegen zijn
  • Bij aankoop van een nieuwe woning (onder het BTW stelsel) met terrein kan je geen gebruik maken van de meeneembaarheid.

Beperking

Er bestaat een beperking op het bedrag dat je kan aftrekken van de huidige registratierechten. Deze beperking is enkele jaren lang €12 500 geweest, ondanks de jaarlijkse indexatie. Zolang de indexatie geen sprong van €500 maakte, werd het bedrag afgerond naar de lagere 500. Sinds 25 januari 2021 is de sprong van €500 echter gebeurd en is de beperking verhoogd naar €13 000. Goed nieuws dus!

Soorten meeneembaarheid


Wat is nu het verschil tussen meeneembaarheid door teruggave en de meeneembaarheid door verrekening?


Bij de meeneembaarheid door teruggave zal je het te verminderen bedrag nadien terugkrijgen. Dit gebeurt wanneer je de nieuwe woning of de bouwgrond al aankoopt voordat je oude woning is verkocht. Hier moet je als koper binnen een periode van 18 maanden voor de aankoop van je nieuwe woning, je hoofdverblijfplaats hebben of gehad hebben in de oude woning. Je oude woning moet verkocht worden binnen de 2 jaar nadat je de nieuwe woning hebt gekocht. Wanneer het gaat over een bouwgrond en je de woning nog moet bouwen, gaat het om een termijn van 5 jaar. Je moet de nieuwe woning als hoofdverblijfplaats gebruiken binnen de 2 jaar dat je de nieuwe woning hebt aangekocht of binnen de 5 jaar als het gaat over een bouwgrond.

Wanneer we spreken van meeneembaarheid door verrekening, zal het te verminderen bedrag meteen verrekend worden bij de aankoop van je nieuwe woning. Dit is dus het geval wanneer je eerst je oude woning verkoopt, en dan pas de nieuwe woning of bouwgrond aankoopt. Hier moet je als koper binnen een periode van 18 maanden voor de verkoop van je oude woning, je hoofdverblijfplaats daar hebben gehad. Je moet de nieuwe woning of bouwgrond aankopen binnen de 2 jaar nadat je de oude woning hebt verkocht. Je moet ook je hoofdverblijfplaats binnen de 2 jaar in de nieuwe woning vestigen, of binnen 5 jaar als het gaat over een bouwgrond. Er wordt steeds geteld vanaf de datum van de registratie van de authentieke akte.

Bronnen:

  • https://www.vlaanderen.be/meeneembaarheid-van-het-verkooprecht
  • https://www.cib.be/actua/c5b7aadb-bad6-4371-bcb5-fbb23affca6e/voortaan-maximaal-13000-euro-verkooprecht-meeneembaar