Het postinterventiedossier, de handleiding van je woning

Stel je voor: je koopt een gedateerde woning aan en start meteen met een aantal verbouwings- of renovatiewerken. Wanneer de aannemer van start gaat, raakt hij per ongeluk een aantal elektrische leidingen.
Hoe kon jij weten waar deze leidingen liggen? 
De mensen waarvan jij de woning kocht, beschikte zelf immers niet over gedetailleerde informatie en kon jou dus niet inlichten over de specifieke locatie van water- en elektriciteitsleidingen. Om dergelijke situaties te voorkomen, werd het postinterventiedossier in het leven geroepen.

 

Wat is een postinterventiedossier? 

Het postinterventiedossier (PID) van een bouwwerk is het dossier dat alle elementen bevat die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw (bv. onderhoud en herstellingen, verbouwingen, sloopwerk). Het dossier is vergelijkbaar met de veiligheidsinstructies van een gebruiksaanwijzing, met de nodige plannen en tekeningen van de structuur van de woning en de aanwezige technische installaties (cv, sanitair, elektriciteit, ...). Daarnaast bevat het dossier o.a. ook de namen en contactgegevens van:

  • de betrokken architect
  • de veiligheidscoördinator
  • hoofdaannemers die het gebouw hebben opgetrokken of verbouwd

Het postinterventiedossier is verplicht op bouwplaatsen en bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan (verbouwings)werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meer aannemers.

 

Wie maakt het PID op?

Het postinterventiedossier kan niet zomaar door iedereen opgemaakt worden. Bij bouw- of verbouwingswerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, moet het postinterventiedossier opgemaakt worden door de veiligheidscoördinator of de architect. Indien het slechts om een klein verbouwingswerk gaat dat geen stedenbouwkundige vergunning vereist, is het de eigenaar van de woning zelf toegestaan om het PID samen te stellen.

 

Vervangt de woningpas het postinterventiedossier?

Nee, het PID bevat alle elementen die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw. Het dossier hoort dus bij het gebouw. Het moet gedurende de volledige levensduur van het gebouw bij het gebouw blijven, ook na de verkoop.
Het postinterventiedossier maakt geen deel uit van de woningpas. Meer informatie over de woningpas kan je hier vinden:  http://www.immonovas.be/nieuws/een-woningpas-voor-elke-woning/

Heb je nog vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Neem gerust contact op, onze vastgoedexperten staan je graag bij met raad en daad.

 

 

 

Bron: www.vlaanderen.be