Verkooprechten

Wie ooit al eens een huis, bouwgrond of appartement heeft gekocht, heeft al registratierechten of verkooprechten moeten betalen. Maar wat is dit nu juist? Vroeger hadden we de regeling van het groot en het klein beschrijf. Hierbij keken we naar het kadastraal inkomen van dat eigendom. Was het KI boven €745, spraken we van een groot beschrijf. Als het KI onder €745 lag, was het klein beschrijf van toepassing. Op deze regeling waren enkele abattementen van toepassing en kreeg men ook een gunstigere regeling wanneer men een groot gezin had. Omdat dit een zeer verouderd systeem was, werd dit in 2018 afgeschaft in Vlaanderen en veranderd in verkooprechten.

Het verkooprecht heeft een algemeen tarief van 10%. Dit ben je verschuldigd wanneer het huis dat je aankoopt een tweede of derde verblijf is én bij aankoop van een bouwgrond. Het tarief van 10% kent enkele uitzonderingen onder bepaalde voorwaarden.

Enige eigen woning

Zo moet je maar 6% betalen wanneer de woning die je koopt, je enige eigen woning is. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

 1. de woning wordt gekocht door een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon);
 2. we spreken van een zuivere koop (bijvoorbeeld geen ruil);
 3. de woning zal dienen als gezinswoning;
 4. je koopt de volle eigendom van de woning aan (geen vruchtgebruik of blote eigendom);
 5. binnen de 3 jaar na het verlijden van de authentieke akte, laat men zich inschrijven in het bevolkingsregister;
 6. je hebt verder geen andere eigendommen (woning, bouwgrond, appartement)

Wanneer aan al deze voorwaarden wordt voldaan, spreken we van een enige eigen woning.

Energetische renovatie

Wanneer je bij de enige eigen woning een ingrijpende energetische renovatie laat uitvoeren, heb je recht op een verlaagd tarief van 5%. Bij een energetische renovatie moet men aan enkele voorwaarden voldoen (boven op de bovenstaande voorwaarden van de enige eigen woning):

 1. de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren (verwarming, warm water, …) moeten volledig vervangen worden;
 2. minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd;
 3. binnen 5 jaar na het verlijden van de aankoopakte, wordt er een EPC bouw bekomen;
 4. binnen 5 jaar na het verlijden van de aankoopakte, moet men zich inschrijven in het bevolkingsregister.

Dit moet gerealiseerd worden met de samenwerking van een architect en met een bouwaanvraag, anders heeft men geen recht op het verlaagde tarief.

Bescheiden woning

Wanneer uw enige eigen woning kwalificeert als een bescheiden woning, hebt u nog een extra vermindering van €5600 of €4800 bij een enige eigen woning met een ingrijpende energetische renovatie. De voorwaarden om te kunnen spreken van een bescheiden woning zijn dat het huis dat je koopt het bedrag van €200 000 niet mag overschrijden (in kernsteden is dit bedrag verhoogd naar €220 000).

Btw op aankoop

Wanneer je een nieuwbouwwoning koopt, ben je in plaats van registratierechten, 21% BTW verschuldigd. We spreken van een nieuwbouwwoning tot en met 31 december van het tweede jaar na het jaar van de ingebruikname. Wanneer de grond en het gebouw door dezelfde persoon tegelijkertijd wordt verkocht, is er op de grond ook 21% BTW verschuldigd. Wanneer van deze 2 voorwaarden geen sprake is, moet je op de grond 10% verkooprechten betalen in plaats van 21% BTW.

Neem zeker ook een kijkje in het artikel van de meeneembaarheid.

 

Bronnen:

 • https://www.vlaanderen.be
 • https://www.hypotheekwinkel.be/notaris/registratierechten
 • https://www.notaris.be/verkopen-kopen-huren-lenen/kopen-en-verkopen-1/registratiebelasting-in-het-vlaams-gewest-1