Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 januari 2022

Door de stijging van de woningprijzen in Vlaanderen wordt het voor vele mensen moeilijk om een eerste eigendom te kopen. Hier wil de Vlaamse regering iets aan doen door de registratiebelasting op een enige eigen woning te verlagen. Hier tegenover staat dat de registratiebelasting bij de aankoop van een tweede eigendom stijgt en de meeneembaarheid verdwijnt. De bestaande gunstregelingen voor woningen voor sociale verhuur en voor beschermde monumenten blijven bestaan.

 

Verlaging van het verkooprecht bij de aankoop van de enige eigen woning

Let wel: aan het lagere tarief voor de gezinswoning zijn - net als in het verleden - voorwaarden gekoppeld. Zo mag u o.a. niet de enige volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Bij een onverdeeldheid gelden specifieke regels.

Als u wel ander vastgoed hebt, dan krijgt u het gunsttarief pas als het andere vastgoed binnen de 2 jaar verkocht is. Gebeurt dat niet, dan betaalt u het standaardtarief van 12 procent. Dat is bijvoorbeeld het geval als u eigenaar bent en blijft van een tweede verblijf of een verhuurd appartement. Voorts moet u kopen als privépersoon, aankopen via een vennootschap zijn uitgesloten. U moet de volle eigendom kopen, alleen de blote eigendom of het vruchtgebruik volstaat niet.

Daarnaast moet u binnen drie jaar na de aankoop op het adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, bij een energetische renovatie is dat vijf jaar. Haalt u die termijn niet? U moet naast het verschil tussen de al betaalde registratiebelasting en het verkooptarief van 12 procent ook een boete van 20 procent betalen.

Voor het lagere tarief voor energetische renovatie moet uw woning na de werken aan minimumnormen voldoen voor isolatie, energiezuinigheid én ventilatie. U moet minstens 75 procent van de buitenschil van de woning (na)isoleren, de verwarmings- of koelingsinstallatie volledig vervangen en een ventilatiesysteem plaatsen in combinatie met een techniek voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen. Sloop en heropbouw is toegestaan.

 

Verhoging van het verkooprecht bij de aankoop van een tweede eigendom

Het algemeen tarief voor de aankoop van andere dan de enige eigen woning, zoals een bouwgrond of een tweede eigendom, stijgt van 10% naar 12%.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden, waarvoor het tarief van 10 procent behouden blijft.

Deze nieuwe tarieven zullen van toepassing zijn op alle koopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2022. De kopers die in 2021 investeerden in een andere woning bovenop hun enige woning zullen nog kunnen genieten van de 10% registratierechten ook al verlijdt de akte pas in 2022, de compromisdatum is hier het ijkpunt.

 

Afschaffing van de meeneembaarheid

Meeneembaarheid betekent dat u het verkooprecht ten belope van maximum 13.000 euro, dat u op een vorige woning betaald hebt, kunt aftrekken van het verkooprecht dat u op een volgende woning moet betalen. Deze meeneembaarheid wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2024.

Keuzemogelijkheid :

Tot en met 31 december 2023 heeft u voor een enige eigen woning als overgangsmaatregel de keuze:

  • Ofwel kiest u voor de nieuwe tarieven (3% en 1%), zonder meeneembaarheid;
  • Ofwel kiest u voor de oude tarieven (6 en 5%), met meeneembaarheid.

Ook het nieuwe algemeen tarief van 12% kan u nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid.

 

Bron: www.cib.be, www.detijd.be